Vi kan stolt säga att vi för närvarande är 83

medlemmar i rasklubben, och mer ska vi bli!


Svenska Rasklubben för Perro sin pelo del Perú (SPPX) grundades 2018 och är ansluten till Svenska Spets & Urhundklubben (SSUK) och Svenska Kennelklubben (SKK).


Varje år anordnar styrelsen en rasspecial och en monter i stockholm där vi visar upp våran underbara ras.


Rasklubbens oficiella adress är:


C/o 

Lena Browall

Snesslingesjö 148
742 93 Östhammar
org.nr: 802518-6332


Swish: 123 556 69 06

BG: 176-3895


Presentation


Svenska rasklubben för Perro Sin Pelo Del Perú och Xoloitzcuintle, som är en ideell förening, har
till mål att inom ramen för SSUKs stadgar tillvarata specifika intressen för Perro Sin Pelo Del Perú
och Xoloitzcuintle genom att:


• Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda
rashundar.


• Att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och
praktiskt bruk av denna.


• Att informera och sprida kunskap om rasernas beteende, dess fostran, utbildning och vård.


• Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och
hundägandet.


• Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och
hundägandet.