Standard

RASSTANDARDAnvändningsområde FCI-klassifikation Förord 

Standard för 

PERRO SIN PELO DEL PERÚ 

Peru Sällskapshund Grupp 5, sektion 6 

Dessa hundar har hållits som en märkvärdighet på grund av sin genetiska karaktär, fortplantning av hundar med och utan hår i samma kull. Med en historia som förlorar sig i tidens mörker nådde den nakna varianten en viktig milstolpe när den 1985 erkändes som ras med Peru som hemland vid FCIs generalför- samling i Amsterdam. Tack vare initiativ från kynologen Ermanno Maniero som skrev den första rasstandarden kunde den nya rasen registreras med namnet peruansk nakenhund och nummer 310 i FCIs nomenklatur. 

Erkännandet av den hårlösa varianten gjorde inte att den behårade varianten försvann i glömska. Från att ha befunnit sig utanför alla avelsprogram erkänns den nu i ljuset av ny kunskap om dess genom, vilket betonar rasens genetiska värde och bidrar till dess bevarande och utveckling. Erkännandet av den behårade varianten för avel och utställning gynnar den genetiska variationen vilket ökar rasens styrka och drar till sig nya uppfödare. 

För att kunna registreras måste en behårad hund vara avkomma till två vederbörligen registrerade nakna hundar. En behårad hund får endast paras med en naken hund, parning mellan två behårade hundar är förbjuden liksom registrering av behårade hundar vars föräldrar inte är registrerade. 

Perro sin pelo del perú har genom historien väckt nyfikenhet genom sina särskilda egenskaper. Hårlösa hundar kan ses på keramik från skilda kulturer som Vicu, Mochica, Chimu och Chancay där de ofta ersatte puman, ormen och höken. Dessa illustrationer visar att nakna hundar förekom under de arkeologiska perioderna före Inkariket från 300 f Kr till 1460 e Kr. 

Genom sin konstitution skall rasen ge ett elegant och slankt intryck. Den skall ge en förnimmelse av snabbhet, kraft och harmoni, men får aldrig verka tung. Rasen förekommer i två varianter, den hårlösa vars främsta kännetecken är avsaknad av päls på hela kroppen, och den behårade hos vilken hela kroppen är täckt med päls. Ett annat särdrag hos den hårlösa varianten är att bettet nästan alltid är ofullständigt. Bakgrund/ändamål 

Helhetsintryck Viktiga

måttförhållanden Förhållandet mellan mankhöjd och kroppslängd skall vara 1:1. 

Tikar får ha aningen längre kropp än hanhundar. 

Uppförande/karaktär Rasen skall vara vänlig och tillgiven gentemot sina närmaste, samtidigt livlig och uppmärksam. Den kan vara reserverad mot 

främlingar och är en god vakthund. 

Huvud Skallens och nospartiets plan skall vara parallella. En lätt avvikelse kan dock accepteras. Sett ovanifrån skall skallen vara bred och 

huvudet smalna mot nosspetsen. 

Skallparti 

Skalle Skallen skall vara medellång. Ögonbrynsbågarna skall vara måttligt framträdande. Nackknölen skall vara föga markerad. 

Stop Stopet skall vara endast svagt markerat (140 grader). 

Ansikte 

Nostryffel Nostryffeln ska vara välpigmenterad. Dess färg skall harmoniera med färgen på huden hos den hårlösa varianten och med pälsfärgen 

hos den behårade varianten. Nosparti Nosryggen skall, sett i profil, vara rak. 

Läppar Läpparna skall vara så strama som möjligt och ligga väl an mot tandköttet. 

Käkar/tänder Underkäken skall vara föga utvecklad. Saxbett. Avsaknad av en eller flera tänder accepteras hos den hårlösa varianten. Hos den behårade varianten skall bettet vara komplett med normalt utvecklade tänder. 

Kinder Kinderna skall vara normalt utvecklade, och utan överdrift. 

Ögon Uttrycket skall vara uppmärksamt och klokt. Ögonen skall vara medelstora och lätt mandelformade. De får aldrig vara djupt place- rade eller utstående utan skall vara normalt placerade, dvs inte för tätt ihop eller brett isär. Färgen får variera från svart över samtliga nyanser av brunt till gult, i harmoni med färgen på huden hos den hårlösa varianten och med pälsfärgen hos den behårade varianten. Dock skall båda ögonen ha samma färg. Färgen på ögonkanterna får variera från svart till rosa hos exemplar med ljus ansiktsfärg. 

Ljusa eller rosa ögonkanter är tillåtna men inte önskvärda. Öron 

Hals 

Kropp 

Överlinje 

Manke Rygg 

Ländparti Kors 

Bröstkorg 

Underlinje och buk 

Svans 

Öronen skall bäras upprättstående när hunden är uppmärksam, men i vila får de bäras bakåtvikta. De skall vara medellånga, breda vid basen men avsmalna gradvis och avslutas nästan i en spets. Öronansättningen skall börja högst uppe på och sedan gå ned mot sidan av huvudet och vara snedställd. När öronen är resta skall de bilda en vinkel mot skallen på 50-90 grader. 

Nacklinjen skall vara välvd och halsens längd ungefär densamma som huvudets. Formen skall likna en avhuggen kon. Halsen skall vara smidig med god muskulatur. Huden på halsen skall vara fin, glatt och elastisk och ligga väl an mot underhuden. Löst halsskinn är inte önskvärt. 

Kroppen skall vara medelkraftig. 

Överlinjen skall vara plan, men vissa individer kan uppvisa en välvning över länden som dock planar ut vid korset. 

Manken skall vara endast svagt markerad. 

Ryggen skall, sedd i profil, vara plan med väl utvecklad ryggmus- kulatur. Uppifrån sett, bildar den ofta en välvning, som sträcker sig utefter båda sidorna av ryggen till ländpartiet. 

Länden skall vara kraftig och välmusklad. Längden skall vara ungefär 1/5 av mankhöjden. 

Korsets övre linje skall vara lätt välvd. Lutningen mot horisontal- linjen skall vara ungefär 40 grader. Korsets starka konstruktion och muskulatur tillåter ett bra påskjut. 

Bröstkorgen skall, sedd framifrån, vara rymlig men utan överdrifter. Den skall nå nästan till armbågen. Revbenen skall vara lätt välvda, aldrig flata. Omkretsen på bröstkorgen, mätt bakom revbenen, skall överstiga mankhöjden med ungefär 18 %. 

Underlinjen skall bilda en elegant och väl markerad kurva som börjar i bröstkorgens undre del och går upp mot buken, vilken skall vara väl uppdragen men utan överdrifter. 

Svansen skall vara lågt ansatt. Den skall vara kraftig vid basen men avsmalna mot spetsen. När hunden är upphetsad får den bäras böjd över rygglinjen, men aldrig rullad. I vila skall svansen bäras hängande med högst en lätt uppåtböjd spets. Svansen bärs ibland uppdragen mot buken. Den skall knappt nå till hasen. Svansen skall vara okuperad. Extremiteter Framställ 

Helhet Frambenen skall vara väl anslutna till kroppen. Sedda framifrån skall de vara helt raka och armbågarna får ej vara utåtvridna. 

Skulderblad Vinkeln mellan skuldra och överarm får variera mellan 100 och 110 grader. 

Mellanhand Sedda framifrån skall vinkeln mellan mellanhanden och horisontal- linjen vara 15 till 20 grader. 

Framtassar Framtassarna skall vara medellånga och av hartyp. Trampdynorna skall vara starka och motståndskraftiga mot värme. Huden mellan tårna skall vara välutvecklad. Svarta hundar skall helst ha svarta 

klor och de ljusare hundarna skall ha ljusa klor. 

Bakställ 

Helhet Sedda bakifrån skall bakbenen vara helt parallella. Musklerna skall vara rundade och elastiska. 

Lår Vinkeln mellan höft och lår får variera mellan 120 och 130 grader. 

Knäled Vinkeln mellan lår och underben skall vara 140 grader. 

Baktassar Baktassarna skall vara medellånga och av hartyp. Trampdynorna skall vara starka och motståndskraftiga mot värme. Huden mellan tårna skall vara välutvecklad. Svarta hundar skall helst ha svarta 

klor och de ljusare hundarna skall ha ljusa klor. 

Rörelser Förutsatt att hunden har den byggnad och de vinklar som tidigare beskrivits rör sig denna ras med ett snarast kort steg, men det är snabbt och på samma gång dröjande och spänstigt. Sett fram- eller 

bakifrån skall benen röra sig mot en mittlinje (single tracking). 

Hud Huden skall vara glatt och elastisk på hela kroppen, men hos den hårlösa varianten bilda några rundade, nästan koncentriska linjer på huvudet och runt ögonen samt på kinderna. Man har funnit att kroppstemperaturen såväl inuti som utanpå hunden är den- samma som hos andra raser. Avsaknaden av päls leder till direkt och omedelbar utdunstning av värme till skillnad från de exemplar som har päls hos vilka värmen avges genom pälsen, vilket ger en 

naturlig avkylning. Päls 

Pälsstruktur 

Färg 

Storlek/vikt 

Hårlös variant: Ingen päls får förekomma förutom spår av päls på huvudet, de nedre delarna av benen, den yttre delen av svansen och ibland några enstaka hårstrån på ryggen. Dessa enstaka hårstrån kan förekomma i alla färger eller kombinationer av färger. Behårad variant: Pälsen skall vara slät, kort och tät. 

Hårlös variant: Hudfärgen kan variera från svart via skiffergrått, elefantgrått, blåsvart, samtliga nyanser av grått (avfärgat svart), alla nyanser av genetiskt blått, mörkt kastanjebrunt mot ljusblont. Alla dessa färger kan vara antingen solida eller förekomma med rosaaktiga eller vita fläckar på alla delar av kroppen. Vita eller rosa fläckar får inte täcka mer än 1/3 av kroppen. Solida färger föredras. Behårad variant: Pälsen kan ha alla färger eller färgkombinationer. 

Rasen förekommer i tre storlekar. Fel:

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhål- lande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.

• Halvresta öron, ett eller båda. 

• Tångbett.

• Frånvaro av P1 hos den behårade varianten.

• Vita eller rosa fläckar som täcker mer än en tredjedel av kroppen 

hos den hårlösa varianten. • Sporrar på bakbenen 

Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden i Sverige. 

Mankhöjd:Liten:25-40cm Medelstor:41-50cm Stor:51-65cm

Vikten står i relationLiten:4-8 kg

Mellan:8-12kg

Stor:12-30

 

Diskvalificerande fel:

• Aggressiv eller extremt skygg.

• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga 

abnormiteter skall diskvalificeras.

• Över- eller underbett.

• Sned käke.

• Avsaknad av mer än en tand hos den behårade varianten.

• Hängande eller kuperade öron.

• Tunga som konstant hänger utanför munnen.

• Olikfärgade ögon (heterochromatism).

• Avsaknad av svans, kort svans, kuperad svans.

• Päls på andra ställen av kroppen än de som standarden beskriver 

hos den hårlösa varianten.

• Totalt eller delvis avpigmenterad nostryffel. • Mankhöjd över 65 cm eller under 25 cm.

• Albinism.Nota bene: Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel.Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.